Credits fotografen

Zonen 09 fotografen Piet De Kersgieter, Silvie Bonne en Ruthje GoethalsVerspreid over de pagina's van deze site vind je foto's terug van drie fantastische fotografen. Van links naar rechts: 

Piet De Kersgieter: productfoto's

Silvie Bonne: eventbeelden en de foto's in het toenmalige atelier.

Ruthje Goethals: de foto van mezelf in onze coworking LikeBirds.